WELCOME TO

 SENBOX

Special Education Teaching Framework & Tool-System 

about our

SENBOX Center

Full-time intervention for children with Autism Spectrum Disorder, learning difficulties, and intellectual disabilities.

SENBOX Center aims to provide international-level standards for Specialized Education and Evidence-Based Practices at an affordable value in Vietnam.


about our

  SENBOX Framework

We Innovate to Optimise!

SENBOX Special Education Framework provides teachers and schools with a variety of ready-to-go teaching packs that provide planned steps along your teaching program. 

Read more here...


SENBOX is an ECHO Provider

 International Exchange

SENBOX tự hào mang đến cho các bạn giải pháp toàn diện trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật và đáp ứng nhu cầu can thiệp sớm của các bé. Với các phương pháp can thiệp tiên tiến và kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) được thiết kế riêng, chúng tôi cam kết mang lại môi trường giáo dục hòa nhập, giúp các bé phát triển ngôn ngữ, kỹ năng sống và học tập hiệu quả.

SENBOX proudly offers a comprehensive solution in the field of special education to support children with disabilities and meet their early intervention needs. With advanced intervention methods and personalized Individualized Education Plans (IEPs), we are committed to providing an inclusive educational environment that helps children develop language skills, life skills, and effective learning abilities.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trị liệu tâm lý, trị liệu ngôn ngữ, và trị liệu vận động chuyên nghiệp, đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ và các trẻ có nhu cầu hỗ trợ học tập đặc biệt. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giáo dục giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong việc đảm bảo quyền lợi và sự phát triển toàn diện của trẻ em khuyết tật.

We offer professional psychological therapy, speech therapy, and physical therapy services, especially designed for children with autism and those with special learning support needs. Our team of experienced educational counselors is always ready to accompany parents in ensuring the rights and comprehensive development of children with disabilities.

Tại trung tâm giáo dục đặc biệt SENBOX, chúng tôi xây dựng chương trình giáo dục đặc biệt tiên tiến, giúp hỗ trợ gia đình có trẻ khuyết tật và mang lại những dịch vụ hỗ trợ đặc biệt tốt nhất. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đánh giá và chẩn đoán chính xác, từ đó đưa ra các giải pháp can thiệp hiệu quả, giúp các bé phát triển toàn diện.

At SENBOX Special Education Center, we build advanced special education programs to support families with children with disabilities and provide the best special support services. We offer accurate assessment and diagnosis services, from which effective intervention solutions are developed to help children thrive.

Hãy đến với SENBOX để trải nghiệm dịch vụ giáo dục đặc biệt chất lượng và uy tín. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của trẻ em khuyết tật lên hàng đầu, cam kết mang lại môi trường học tập và phát triển tốt nhất cho các bé. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi

Come to SENBOX to experience quality and reputable special education services. We always prioritize the benefits of children with disabilities, committed to providing the best learning and development environment for them. For more detailed information, please visit our website